RASORED ČITANJA
Subota, 03 Lipanj 2017

Raspored čitanja

 

Duhovi, 4. lipnja

Misa u 7.00
1. Čitanje: Katica Milohnoja
2. Čitanje: Ana Zelić

Molitva vjernika: Maja Bubalo

Misa u 9.00
1. Čitanje: Vera Stipić
2. Čitanje: Pavle Petanjak

Molitva vjernika: Jelena Major

 

Misa u 11.00

1. Čitanje: Veronika Petanjak
2. Čitanje: Adriana Leko

Molitva vjernika: djeca

 

Misa u 18.30

1. Čitanje: Sanja Šprem
2. Čitanje: Filipina Šargač

Molitva vjernika: Mirta Jakovac

 

Presveto Trojstvo, 11. 6.

Misa u 7.00
1. Čitanje: Maja Bubalo
2. Čitanje: Katica Milohnoja

Molitva vjernika: Ana Zelić

 

Misa u 9.00

1. Čitanje: Slavica Laurović
2. Čitanje: Jasna Hazenauer

Molitva vjernika: Jelena Major

 

Misa u 11.00

1. Čitanje: djeca
2. Čitanje: djeca

Molitva vjernika: djeca

 

Misa u 18.30

1. Čitanje: Nevenka Petanjak
2. Čitanje: Tatjana Šargač

Molitva vjernika: Sanja Šprem

 
18. 6. 11. nedjelja kroz godinu
Misa u 7.00
1. Čitanje: Katica Milohnoja
2. Čitanje: Ana Zelić
Molitva vjernika: Maja Bubalo
 
 

Misa u 9.00

1. Čitanje: Lidija Ferić
2. Čitanje: Pavle Petanjak

Molitva vjernika: Elizabeta Anić

 

Misa u 11.00

1. Čitanje: Katarina Petanjak
2. Čitanje: Marija Mišura

Molitva vjernika: Silvija Petrović

 

Misa u 18.30

1. Čitanje: Filipina Šargač
2. Čitanje: Nevenka Petanjak

Molitva vjernika: Sanja Šprem

25. 6. 12. Nedjelja kroz godinu

Misa u 7.00

1. Čitanje: Katica Milohnoja
2. Čitanje: Maja Bubalo

Molitva vjernika: Ana Zelić

 
Misa u 9.00
1. Čitanje: Slavica Laurović
2. Čitanje: Pavle Petanjak

Molitva vjernika: Lidija Ferić

 
Misa u 11.00
1. Čitanje: Domagoj Petanjak
2. Čitanje: Helena Budimčić
Molitva vjernika: Veronika Petanjak
 
Misa u 18.30
1. Čitanje: Mirta Jakovac
2. Čitanje: Tatjana Šargač
Molitva vjernika: Sanja Šprem